Rosenholm Ridecenter - selvejet institution i Hornslet
Close
Rosenholm Ridecenter - selvejet institution i Hornslet
Close

NYT RIDECENTER

Gode Grunde til vi skal bygge et nyt Ridecenter

Med udgangs punkt i at kommunen vil udstykke det nuværende område til boliger, vil det være nødvendig at finde en ny placering. Da vi allerede har tilmeldinger til mere end at fordoble vores nuværende aktiviteter vil det også være naturlig både at udvide og samtidig forsøge at skabe rammerne til et attraktivt sted som flere af Hornslet borgerne vil kunne gøre brug af.

  1. Ridecenteret vil medvirke til at danne rammen om et aktiv fritidsliv, derigennem som skaber gode rammer for unge og familier dette medvirker til at understøtte et sundt liv og fællesskab
  2. Vi vi bidrage til en by med et aktivt foreningsliv og medvirke til at skabe et hverdagsliv i balance
  3. Ride-centeret stiller allerede faciliteter tilrådighed for aktiviteter som Ridefysioterapi, nærmeste andet by der tilbyde lignede handicap-aktiviteter er beliggende omkring Ålborg
  4. Planlagt rigtig kan Ride-Centeret blive et område som kan bruge som mødested for flere af Hornslets foreninger herunder agility, petanque og måske kultur arrangementer
  5. Ved at skabe ride-centeret som et ny bynært rekreativt område på en synlig placering vil skabes et positiv visuelt aktiv for Hornslet. Et sted hvor borgere kan at gå ture, se hestene, og nyde at være tæt på naturen.
  6. Et ny ridecenter vil medvirke til at gøre Hornslet en attraktiv by, og derigennem skabe et miljø der kan medvirke til yderlig vækst potentiale
  7. Vi skaber arbejdspladser I kommunen staldpersonale, undervisere, medhjælpere i ridefyssen, dette er både almindelige arbejdspladser, samt fleksjobbere

Forslag til Visionen 2025

Rosenholm-Ridecenter vil medvirke til at skabe rammer for for et aktivt fritidsliv for borgere i Hornslet.

Gennem driften af bygningerne og området medvirker vi til at facilitere og understøtte en lokal rideklub. Ligeledes vil Ridecenteret medvirke til at området kan bruges af andre af byens foreninger og borgere.