Rosenholm Ridecenter - selvejet institution i Hornslet
Close
Rosenholm Ridecenter - selvejet institution i Hornslet
Close

BESTYRELSEN

Ole Tarp Madsen

Formand

formand@rosenholm-ridecenter.dk

Randi Jensen

KASSERER

kasserer@rosenholm-ridecenter.dk

Lene Juel Jensen

Bestyrelsesmedlem

kontakt@rosenholm-ridecenter.dk

Henrik Mortensen

Bestyrelsesmedlem

kontakt@rosenholm-ridecenter.dk

Revisor

  • Jette Sehested Buchholdt
  • Ejvind Jensen (suppleant)